nuffnang

Monday, 17 October 2011

FRASA ADJEKIF

Frasa Adjektif
Frasa Adjektif sebagai frasa endosentrik berintipati kata adjektif. Frasa adjektif boleh menjadi predikat.
Sebagai unsur keterangan, FA hadir setelah kata kerja atau FK, manakala sebagai unsur penerang FA hadir setelah kata nama atau FN.
Contoh:
Subjek Predikat Nota
Penguat hadapan Kata Adjektif Penguat Belakang
Ahli Gusti itu sungguh handal    
Ali sangat pandai    
Awak   hebat betul