nuffnang

Monday, 17 October 2011

IMBUHAN KATA KERJA

Imbuhan kata kerja

Menerima tiga jenis imbuhan  awalan, akhiran dan apitan.
Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut:
gemerlap -------> bergemerlap
selereak----------> berselerak; menyelerakkan
Contoh imbuhan pada awalan
Akhiran varian contoh perkataan
beR- be- bekerja
  bel- belajar
  ber- berkawal, berhasrat, berziarah
meN me- melawat, merasa
  mem- memberi, memproses
  meng- mengelak, menggali, menghabiskan
  menge- mengebom, mengetin, mengelupur, mengesahkan
di- di- dipukul, dibaca
mempeR- memper- memperbaharu, memperhamba, memperluas, memperdalam
dipeR- diper- diperbaharui
teR- te- terasa, terasuk, terombak
  ter- terminum, terpisah, tercarut

Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya.
akhiran contoh perkataan
-kan buatkan, amalkan, ramaikan, selesaikan
-i jauhi, turuti, masuki

contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya
Imbuhan varian contoh perkataan
beR...an ber...an beranggapan, berdampingan
  be...an beratapan, berebutan
beR...kan be-...-kan berumahkan, berantaikan
  ber-...-kan bertajukkan, berbantalkan
meN...-kan me-...-kan memasukkan, merundingkan, meyakinkan
  mem-...-kan memberikan, mempastikan, memfatwakan
  men-...-kan mendirikan, menjadikan, menzahirkan
  meng...-kan mengambilkan,menggantikan, mengkanunkan
  menge...-kan mengeposkan, mengetinkan, mengesahkan
menN...i me...i meracuni, melindungi, meyakini
  mem-...i membeloti, mempelopori
  men--...-i menjalani, mensyukuri
  meng-...-1 mengairi, mengekori, menghadiri, menggarami
mempeR-...kan memper...-kan memperhambakan, mempersendakan
ke...an ke-...-an kecurian, kemalangan, kesiangan
di....i di-...-i diragui, dikasihi, dirindui
di...kan di-...-kan dipulangkan, dibenarkan
dipeR...kan diper-....-kan diperkenankan, dipersembahkan, diperlihatkan