nuffnang

Monday, 17 October 2011

TATABAHASA

Tatabahasa
 
 
1.       Secara umumnya tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang iaitu morfologi dan sintaksis
 
2.       Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur, pembentukan kata dan golongan kata.
 
3.       Dalam morfologi, unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem.
 
4.       Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep.
 
Morfem
 
1.       Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkaaan.
 
2.       Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, maka kata-kata ini erdirid aripada satu unit atau satu morfem. Misalnya minum.
 
3.       Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num
 
4.       Sebaliknya, kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem, iaitu di dan minum.
 
5.       Kesimpulannya, perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem.
 
 
 
Latihan
 
Berapa bilangan morfem bagi setiap perkataan berikut:
 
      i.        memperjuangkan
     ii.        memperlekeh
   iii.        perjuangan
   iv.        menduduki
     v.        dikasari
 
 
 
Morfem dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut:
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morfem bebas
Morfem terikat/imbuhan
1.       Dapat berdiri sendiri, misalnya, minum, cuti, sekolah, periksa
2.       mempunyai makna sendiri
1.       Bentuk imbuhan, misalnya, mem, per, kan, ber
2.       Tidak mempunyai makna, tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. Boleh mengubah makna sesuatu kata, dan seterusnya makna ayat.
 
 
 
 
Morfem terikat/imbuhan pula boleh dibahagikan seperti berikut: