nuffnang

Monday, 17 October 2011

KATA BANTU

Kata Bantu
 
 
Kata bantu hadir sebelum frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama dalam ayat.
 Kata jenis ini membantu menerangkan aspek waktu dan ragam perasaan.
 
Kata Bantu
Kata bantu aspek
Kata bantu ragam
Memperihalkan masa lampau, kini, atau masa hadapan.
Memperihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan.
Contohnya: telah, sudah, sedang, masih, akan, belum.
Contohnya: hendak, mahu, harus, mesti, boleh, dan dapat.