nuffnang

Monday, 17 October 2011

KATA KERJA

Golongan Kata Kerja (KK)

 
Kata kerja (KK) merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja, sama ada yang berlaku atau dilakukan. Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya.
 

 
 
subgolongan
Ciri
jenis
Contoh

Tak transitif

-Tidak memerlukan objek untuk melengkapkannya.
-Tetapi ada yang memerlukan pelengkap.

Tak berpelengkap

- Tidak memerlukan pelengkap
Tak Transitif Tak Berpelengkap
- Rumah itu sudah roboh
- Turunnya Union Jack, jalur Gemilang pula yang berkibar
 

Berpelengkap

- memerlukan pelengkap
Tak transitif Berpelengkap
- keadaan Halim   bertambah  parah
- Air sungai beransur surut

Transitif

- memerlukan objek atau penyambut.
Aktif
Transitif Aktif
Menulis, menampar, memakan
Pasif
Transitif Pasif
Ditulis oleh/dengan, ditampat. Dimakan oleh/dengan