nuffnang

Monday, 17 October 2011

JENIS AYAT

Jenis ayat

Jenis Ayat (mengikut tujuan ayat)
Ayat Penyata Ayat Tanya Ayat Perintah Ayat Silaan Ayat Permintaan
Untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan. contoh:
Mereka berkumpul di padang sekolah. Orang Inggeris itu fasih berbahasa Melayu
Bangunan sekolah sudah tua.
Pemuda itu membawa ibunya ke klinik.
Untuk bertanya atau menyoal. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:
i. Ayat tanya tanpa kata tanya
contoh:
Dia ke kedai lagi? Dr. Mahathir ke White House?
Perempuan tua itu ibunya?.
ii. Ayat tanya dengan kata tanya atau sendi nama
contoh:
Cikgu kamu siapa? Siapakah cikgu itu? (kata tanya dengan partikel)
Saudari tinggal di mana?
Di manakah saudari tinggal?.(kata tanya dengan partikel)
Cikgu kamu siapa?
Siapakah cikgu itu? (kata tanya dengan partikel)
Saudari tingal di mana?
Di manakah saudari tinggal?.(kata tanya degan partikel)
Bertujuan menimbulkan tindak balas daripada orangkedua. Umumnya tindak balas dapat diperolehi melalui suruhan, larangan, silaan, dan permintaan.
Untuk tujuan suruhan, larangan, silaan dan permintaan, maka ayat perintah menggunakan kata perintah seperti jangan, usah, sila, jemput, minta, tolong dan sebagainya.
Ayat silaan iaah untuk menjemput atau menyilakan orang melakukan sesuatu. Ayat-ayat ini menggunakan kata perintah seperti jemput dan sila. Partikel -lah juga boleh digunakan untuk melembutkan ayat.
contoh:
Sila jawap surat ini sekarang Silalah jawap surat ini sekarang. (Lebih lembut)
Ayat permintaan bertujuan meminta sesuatu dan biasanya menggunakan kata perintah tolong dan minta. Partikel -lah boleh digunakan untuk melembutkan lagi ayat.