nuffnang

Monday, 17 October 2011

FRASA SENDI NAMA

Frasa sendi namaFrasa sendi nama wujud bersama frasa nama dan mungkin diikuti oleh kata arah sebelum frasa nama.
Frasa ini boleh didahului oleh kata bantu
Oleh kerana sifatnya eksosentrik,  ia hanya wujud bersama frasa nama.
Contoh:

Subjek Predikat
Frasa sendi nama
Kata bantu Kata sendi nama Kata arah Frasa nama
Alias   dari arah selatan Tanjung Malim
Rombongan sekolah akan ke   Menara Kuala Lumpur
Kedai Pak Abu   di depan masjid